EUC Sjællands arbejdsgrundlag

Skolens arbejdsgrundlag definerer og udtrykker EUC Sjællands bærende værdier, vision, strategiske målsætninger og danner rammerne for det daglige arbejde.

Arbejdsgrundlaget er et administrativt og pædagogisk styringsværktøj, der beskriver hvordan vi arbejder, udvikler og forbedrer skolens undervisningsmiljø.

Vedtægter

EUC 001

Vedtægter

Vedtægter for EUC Sjælland fungerer som skolens grundlov.

De indeholder rammerne for skolens virksomhed og forvaltning på grundlag af bestemmelserne i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Se EUC Sjællands gældende vedtægter

Godkendt i ministeriet den 11. juni 2012.
Publiceret på skolens hjemmeside den 12. juni 2012.

 

Strategi

Værdigrundlag

Et godt sted at være, et godt sted at lære
indkapsler essensen af EUC Sjællands værdigrundlag.

Denne efterstræbelse inddrages aktivt i vores hverdag ved at arbejde engageret og kompetent, mens vi har fokus på kvalitet, respekt og åbenhed i blandt os.

 

Mission

EUC Sjælland omsætter viden til kompetencer til brug for fremtidens arbejdsmarked.

Vision 

EUC Sjælland vil være den erhvervsskole der uddanner mennesker til gavn for lokale virksomheder, organisationer, og samfundet som helhed.
Det opnår vi gennem et godt læringsmiljø, højt kvalificerede medarbejdere og ved at inddrage trends og behov fra det omgivende samfund i tæt samarbejde med erhvervslivet og vidensorganisationer lokalt, nationalt og internationalt.

Læs mere om EUC Sjællands strategiske indsatsområder.

 

 

Sociale klausuler

Sociale klausuler om
uddannelses- og praktikaftaler

EUC Sjælland betragter sociale klausuler som et godt middel til at skabe flere praktikpladser, og dermed give flere en mulighed for en praktikplads.

I de udbud/indkøb hvor det er muligt, det vil sige hvor udbud/indkøb har en varighed og en samlet aftalesum, der berettiger at der anvendes sociale klausuler indarbejdes disse i udbud/opgave materialet.

Som minimum anvender EUC Sjælland sociale klausuler på følgende udbud/kontrakter:

  • Bygge og anlægskontrakter, som har en varighed på minimum 6 måneder og en samlet kontraktværdi på mindst 10. mio.kr eksklusiv moms eller minimum 4. mio.kr i lønsum.
  • Tjenesteydelser som har en varighed på minimum 6 måneder, indeholder et drifts element eks rengøring og har en kontraktværdi på mindst 10. mio.kr eksklusiv moms eller minimum 4. mio.kr i lønsum. 

 

 

 

Årsrapport

Årsrapport

EUC Sjælland udarbejder årsrapporter, hvis formål er at give et retvisende billede af skolens økonomiske og faglige resultater. I årsrapporten redegøres for indtægter, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og passiver.

Se den seneste årsrapport:

Årsrapport 2021