Indkøb

Leverandørinformation

Her finder du relevante informationer til dig som leverandør. Det gør sig gældende for såvel nuværende leverandører som nye leverandører. 

EUC Sjællands Indkøbspolitik kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med det at være leverandør til skolen.

Indkøbsfællesskab

Vi er medlem af indkøbsfællesskabet IFIRS, og såfremt du som leverandør ønsker at se hvilke udbud EUC Sjælland har i gang på nuværende tidspunkt, kan du med fordel benytte følgende link www.IFIRS.dk

Udbud

Alle udbud på EUC Sjælland som køres af EUC Sjælland eller EUC Sjælland er en del af vil være at finde på www.udbud.dk

Kontakt

Har du spørgsmål til indkøbspolitik, det at sælge til EUC Sjælland eller andet i forbindelse med indkøb, er du meget velkommentil at kontakte vores indkøbsafdeling.

Indkøber Tina Karsberg Nygaard
Mail tiny@eucsj.dk - Tlf. 25 23 57 52

 

EAN / CVR

Hovedadresse

Hvor al post sendes til

EUC Sjælland
Jagtvej 2
4700 Næstved


CVR-nummer: 22029037
EAN-nummer: 5798000553675

Fax: 55 75 33 50
Tlf: 55 75 33 00
E-mail eucsj@eucsj.dk