Projekter

I denne oversigt ses de projekter, EUC Sjælland deltager i.

Projektoversigt

Fra folkeskole til erhvervsuddannelse

Projektet vil gennem aktiviteter øge antallet af folkeskoleelever som vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig vil projektet understøtte at der kan fastholdes et geografisk bredere udbud af erhvervsuddannelser.

Bidragsydere

 • Den Europæiske Socialfond
 • Region Sjælland


Grib erhvervsuddannelserne

Gennem DM i Skills er målet, at få flere unge fra 9.- og 10. klasse til at søge ind på og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Bidragsydere

 • Region Sjælland
 • Vækstforum Sjælland

 

Samarbejdsplatform for udvikling af digital læring på AMU-området

Projektet vil skabe en digital platform for AMU-kurser på det merkantile og tekniske område for i fællesskab, at kunne tilbyde regionenes virksomheder efteruddannelse, som hel og delvis digital/interaktiv fjernundervisning.

Bidragsydere

 • Børne- og Undervisningsministeriet

 

Digitale veje til vækst (DVV)

Projektets formål er at øge SMV og mikrovirksomheders beskæftigelse og vækst gennem efteruddannelse og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb til løft af digitaliseringskompetencen.

Bidragsydere

 • Den Europæiske Socialfond
 • Region Sjælland

 

Matematik gennem faglig praksis

Projektet vil udvikle et undervisningsmateriale, der hjælper elever med matematikfaget gennem nye medier og nye undervisningstilgange til at opleve en større faglig relevans og til at overvinde personlige barrierer. Materialet skal være med til at introducere faget i praksis, forebygge nederlag og i sidste ende frafald af elever.

Bidragsydere

 • Pulje til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne fra UVM

Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Formålet er, at mindske frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC.

Bidragsydere

 • Den Europæiske Socialfond
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) 

 

Styrket praktik i Region Sjælland

Projektets mål er at flere unge. regionalt, fastholdes i en påbegyndt erhvervsuddannelse.

Bidragsydere

 • Den Europæiske Socialfond


Zealand Learning Mobility (ZLM)

Projektet har primært til formål at styrke vore elever og medarbejderes internationale udsyn og viden, sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer gennem deres deltalelse i uddannelsesophold, som sætter dem i stand til at agere i en uddannelsessektor og på et arbejdsmarked med en stadig højere grad af internationalisering.

Bidragsydere

 • Erasmus+

 

Skills and Talent

This project will by sharing experiences from partners participating in skills competitions create a handbook of good practice for VET institutions and VET teachers and trainers.

Bidragsydere

 • Erasmus+

 

Morgendagens Ressourcer (MORE)

Projektet sigter mod at understøtte små og mellemstore virksomheder, der er udsat for særlig risiko for på mellemlang og længere sigt, at blive negativt berørt i forhold til omsætning, beskæftigelse og evt. eksportandel af eftervirkninger af COVID-19 pandemien.

Bidragsydere

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen 
 

Partnere/støttefonde

Støttefonde

Klik på nedenstående for at se EUC Sjællands støttefonde:

Støttefonde Forside Billede

 

Partnere

Følgende er partnere i et eller flere af de projekter, EUC Sjælland deltager i:

 • CELF
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Roskilde Handelsskole
 • EUC Nordvestsjælland
 • ZBC
 • VUC
 • SOSU Nykøbing Falster
 • Køge Handelsskole
 • EU-skolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
 • Mercantec
 • DTU - Danmarks Tekniske Universitet
 • RUC - Roskilde Universitet
 • UU - Ungdommensuddannelsesvejledning
 • Erhvervshus Sjælland
 • SMVdanmark
 • Fonden LO
 • Maritime Development Center
 • Transportens Innovationsnetværk
 • Dansk Byggeri
 • Fundacja krzyzowa dla porozumienia
 • Kauno statybos ir paslaugu mokymo centras

 

 

Vil du vide mere?

Materialer

Her kan du finde yderligere materialer fra projekter.

 

Grib erhvervsuddannelserne

Klik på nedenstående for at se og downloade publikationen:

Undervisningsmateriale Forside

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til projekter som EUC Sjælland deltager i, så kontakt:

Afdelingsleder Henrik Helge
Mail  - Tlf. 25 23 57 78