Projekter

Her kan du læse om de projekter, EUC Sjælland deltager i.

Kontakt
Har du spørgsmål eller kommentarer til projekter, så kontakt:

Afdelingsleder Henrik Helge
Mail  - Tlf. 25 23 57 78

Projektoversigt

Fra folkeskole til erhvervsuddannelse

Projektet vil gennem aktiviteter øge antallet af folkeskoleelever som vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig vil projektet understøtte at der kan fastholdes et geografisk bredere udbud af erhvervsuddannelser.

Bidragsydere

 • Den Europæiske Socialfond
 • Region Sjælland


Femernforbindelsen som vækstdriver

Projektet har til formål at iværksætte en række koordinerede erhvervsfremme- og uddannelsesaktiviteter, som understøtter en udvikling, hvor byggeriet af den kommende Femern-forbindelse fungerer som regional vækstdriver.

Bidragsydere

 • Decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) 
 • Region Sjælland

 

Femern Fyrtårn - kvalificeret arbejdskraft

Projektet har til formål at sikre kvalificeret arbejdskraft i virksomheder generelt i hele region Sjælland og i særdeleshed i den nærmeste geografi til byggeriet, hvor arbejdskrafttrækket i både leverandørvirksomheder og i virksomheder uden direkte vare- eller serviceleverancer, forventes størst.  

Bidragsydere

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

 

Digitale veje til vækst (DVV)

Projektets formål er at øge SMV og mikrovirksomheders beskæftigelse og vækst gennem efteruddannelse og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb til løft af digitaliseringskompetencen.

Bidragsydere

 • Den Europæiske Socialfond
 • Region Sjælland

Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Formålet er, at mindske frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC.

Bidragsydere

 • Den Europæiske Socialfond
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) 

 

Zealand Learning Mobility (ZLM)

Projektet har primært til formål at styrke vore elever og medarbejderes internationale udsyn og viden, sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer gennem deres deltalelse i uddannelsesophold, som sætter dem i stand til at agere i en uddannelsessektor og på et arbejdsmarked med en stadig højere grad af internationalisering.

Bidragsydere

 • Erasmus+

 

Skills and Talent

This project will by sharing experiences from partners participating in skills competitions create a handbook of good practice for VET institutions and VET teachers and trainers.

Bidragsydere

 • Erasmus+

 

Morgendagens Ressourcer (MORE)

Projektet sigter mod at understøtte små og mellemstore virksomheder, der er udsat for særlig risiko for på mellemlang og længere sigt, at blive negativt berørt i forhold til omsætning, beskæftigelse og evt. eksportandel af eftervirkninger af COVID-19 pandemien.

Bidragsydere

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen 
 

Partnere/støttefonde

Støttefonde

Klik på nedenstående for at se EUC Sjællands støttefonde:

Støttefonde Forside Billede

 

Partnere

Følgende er partnere i et eller flere af de projekter, EUC Sjælland deltager i:

 • CELF
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Roskilde Handelsskole
 • EUC Nordvestsjælland
 • ZBC
 • VUC
 • SOSU Nykøbing Falster
 • Køge Handelsskole
 • EU-skolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
 • Mercantec
 • DTU - Danmarks Tekniske Universitet
 • RUC - Roskilde Universitet
 • UU - Ungdommensuddannelsesvejledning
 • Erhvervshus Sjælland
 • SMVdanmark
 • Fonden LO
 • Maritime Development Center
 • Transportens Innovationsnetværk
 • Dansk Byggeri
 • Fundacja krzyzowa dla porozumienia
 • Kauno statybos ir paslaugu mokymo centras