Regler og politikker

På EUC Sjælland vil vi skabe de bedst mulige rammer for mennesker og miljø. Derfor har vi etableret en række retningslinjer, der sikrer et trygt og velfungerende skolemiljø.

For elever

Ordensregler

Ordensregler for elever på EUC Sjælland kan læses herunder.

 

Rygning

EUC Sjælland har røgfri skoletid pr. 1. august 2021. Se mere i ordensreglerne for de forskellige uddannelsesområder. 

 

Anti-mobbestrategi

EUC Sjællands anti-mobbestrategi kan læses her.

 

Trivselsstrategi på HTX (fastholdelse)

Indsatser i fastholdelsesstrategien, HTX Køge kan læses her.

Indsatser i fastholdelsesstrategien, HTX Næstved kan læses her. 

 

Prøver og eksamen

EUD
Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne
kan læses her.

Klagevejledning for prøver på Eud kan læses her.


HTX 
Eksamensreglement for HTX:
HTX Køge
HTX Næstved 


EUX
Ved eksamen og prøver på EUX henvises der til retningslinjer for både EUD- og HTX-områderne.

  • Reglerne for EUD gælder på grundforløbets første og anden del, samt erhvervsfagene på EUX. 
  • Reglerne for HTX gælder ligeledes for de gymnasiale fag på EUX.

 

Procedure for klager

HTX
Procedure for klager på HTX i Køge og Næstved
kan læses her

 

 

For organisationer

Besøg af interesseorganisationer
på EUC Sjælland

Det er EUC Sjællands mission at uddanne fagligt kompetente unge og voksne til arbejde og livslang læring i et demokratisk samfund.

 

EUC Sjælland har derfor formuleret retningslinjer for besøg af interesseorganisationer på skolen. Det drejer sig om f.eks. besøg og orientering fra faglige organisationer, politiske partier og andre der ønsker dialog med skolens elever og kursister.

EUC Sjællands retningslinjer 
for organisationer og partiers adgang til skolen

 

Databehandling

Persondataloven på EUC Sjælland

EUC Sjælland er omfattet af persondataloven. Du kan læse mere om persondataforordningen og brug af data på EUC Sjælland her. (Dokumentet er på vej.)

Brug af billedmateriale, mm.

Vi vil orientere dig om hvilke informationer mm. vi bruger, i forbindelse med arrangementer:

  • Personlige oplysninger som navn, alder, bynavn, skolenavn, klasse/hold
  • Billeder og video taget i dag
  • Udtalelser som er fremkommet i forbindelse med arrangementet

 

Hvad bruges billeder, video, oplysninger mm. til:

  • Skolens sociale medier (fx Facebook, Instagram)
  • Skolens hjemmeside
  • Markedsføringsmateriale (fx tryksag, folder, annonce, plakat, banner, roll ups)
  • Andre markedsføringssammenhænge (fx biografreklame, film om skolen…)

Du vil altid blive spurgt til samtykke, hvis der er tale om personlige informationer.

Du har når som helst mulighed for at trække dit samtykket tilbage ved konkret angivelse af hvilket billede, videooptagelse mm. som det drejer sig om. Det sker ved henvendelse til eucsj@eucsj.dk.