Hvilke typer aftaler kan indgås?

For at kunne få dit svendebrev skal du i oplæring og være lærling inden for dit fag. 

Læretiden kan foregå på en eller flere godkendte virksomheder. Du skal derfor have en uddannelsesaftale med en virksomhed. En uddannelsesaftale er et ansættelsesforhold mellem lærling og mester.

Kontakt gerne skoleoplæringscenteret og få hjælp hertil, vi har mange års erfaring med at skabe lærepladser til unge inden for erhvervsuddannelserne.

Du skal selv være den, der finder lærepladsen. Der er hjælp at hente til, hvordan du kan komme i gang med det.

Når du er ude og søge læreplads, skal du være bevidst om, at der er forskellige muligheder og forskellige typer af uddannelsesaftaler. Læs nedenstående for en forklaring af dem enkeltvis.

Aftaletyper

Hvilke uddannelsesaftaler er mulige?
Der er stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af oplæringsforløbene. For at matche netop den unges og virksomhedens behov, er det derfor muligt at lave uddannelsesaftaler, der passer til begge parter.

 

Der findes følgende uddannelsesaftaler
Den almindelige aftale
- er en aftale, der omfatter samtlige oplærings- og skoleperioder på en uddannelse. Dog evt. uden det indledende grundforløb på skolen.

Kort aftale
- er en aftale, der består af mindst en hel oplæringsperiode med tilhørende skoleperiode.

Delaftale
- kan alene indgås med elever, der er optaget i skoleoplæringscentret. En delaftale består af maksimalt én oplæringsperiode, og kan derfor være af meget begrænset varighed.

Restaftale
- er en aftale, der omfatter resten af en
uddannelse, som eleven mangler at færdiggøre.

Kombinationsaftale
- er en aftale mellem en elev og flere virksomheder, hvoraf det fremgår, hvilke skole- og oplæringsperioder den enkelte virksomhed har del i.

Ny mesterlære
- er for virksomheden, der er godkendt som oplæringssted, og som kan uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Denne aftale er for virksomheden, der gerne vil have det primære oplæringsansvar - især i det første år.
 

Læreplads i udlandet

Husk at du også har mulighed for, at komme i lære i udlandet.

Læs mere om denne mulighed på oplæring i udlandet.

 

Blanketter

Uddannelsesaftale

Når du og virksomheden er ved at indgå en aftale, skal nedenstående papirer udfyldes i samarbejde med lærepladskontoret eller hurtigst muligt sendes til EUC Sjælland - Jagtvej 2 - 4700 Næstved.

Find blanket til uddannelsesaftaler her

 

Tillægsaftale

Sker der ændringer i virksomheden, der gør, at vilkårene ændres - for eksempel ændringer i aftaleperiode, ejerforhold mm. skal der udfyldes en tillægsaftale.

Find blanket til tillægsaftale her

Gennemført undervisning

Hvis oplæringen afbrydes, har du som elev krav på, at modtage bevis for den gennemførte del af
skoleundervisningen.

Find erklæring om delvis gennemført oplæring her

 

Ophævelse af uddannelsesaftale

Skulle det uheldige ske, at uddannelsesaftalen ophæves, skal I udfylde nedenstående og sende til skoleoplæringscentret på EUC Sjælland. Skolen registrerer ophævelsen og fremsender kopi til eleven.

Find blanket til ophævelse af uddannelsesaftale her