Håndværkere til fremtiden

 
 


Skoleoplæringscentret på EUC Sjælland er med til at sikre, at du, når du har bestået et grundforløb på en erhvervsuddannelse, kan gøre din uddannelse færdig. Man kan sige, at skoleoplæringscentret er sikkerhedsnettet under dig.

Et skoleoplæringscenter er for unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse, men som ikke har en læreplads i en virksomhed.

Skoleoplæringscentret hjælper dig med at få en læreplads i en virksomhed, i så lange forløb som muligt. Når du ikke er på din læreplads, er du i lære på skoleoplæringscentret.

Hvem er vi?

Skoleoplæringscentret på EUC Sjælland er bindeleddet mellem skole, læreplads og virksomheden.

Skoleoplæringscentret samarbejder med og hjælper elever, virksomheder og andre parter. Vi kan rådgive dig om praktiske formaliteter der skal være på plads, når der skal indgås en uddannelsesaftale. Vi udfylder uddannelsesaftaler, orienterer om tilskudsmuligheder og hjælper med det administrative.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Adresse:
Finlandsgade 18,
4690 Haslev

Åbningstider:
Mandag-torsdag: Kl. 8.00-15.00
Fredag: Kl. 8.00-14.00

Brochure

Du er også meget velkommen
til at læse vores brochure 

Lærlinge Brochure Hvordan Hvorfor 2022 Forside

 

Uddannelsesgaranti

Skoleoplæringscentret som springbræt

Et skoleoplæringscenter er rigtigt mange ting! Men du kan betragte dit ophold hos os, som dit springbræt til arbejdsmarkedet og til at få papir på din uddannelse, på lige fod med dine kammerater.

Som skoleoplæringscenter har vi ansvar for at sikre dig en samlet uddannelse, hvis det endnu ikke er lykkedes dig at få en hel læreplads i en virksomhed (uddannelsesaftale). Det gør vi ved at sammensætte et helt forløb, hvor du både er i lære i virksomheder og i "lære" på skoleoplæringscentret.

Det er ikke meningen, at du skal være i centret i lang tid - de fleste er faktisk kun forbi os i kortere perioder - og ellers ude i virksomheder. På enkelte uddannelsesretninger, kan det være særligt svært at finde en læreplads inden for. I de tilfælde, er du naturligvis i vores værksteder en stor del af tiden.

Instruktørerne i de faggrupper vi tilbyder på EUC Sjælland, er håndværkere. Men de er samtidig også faglige og pædagogiske vejledere for skoleoplæringscenter-eleverne, og hjælper dem i deres lærepladssøgning inden for de respektive fag.

Der er uddannelsesgaranti på alle uddannelser, når du har bestået grundforløbets 2. del.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

  1. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skoleoplæring, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv lærepladssøgning (EMMA-kriterierne). Din uddannelse tages som skoleoplæring i skoleoplæringscentret.

  2. Har du ikke en uddannelsesaftale og gennemfører grundforløbet i en uddannelse, der ikke udbydes med skoleoplæring, er du alligevel sikret.

Så tilbydes du optagelse til 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skoleoplæring. Dette tilbud gives højst to gange.

Se mere til dig som skoleoplæringscenter-elev her.

 

Få svendebrev som

I skoleoplæringscentret på EUC Sjælland er der uddannelsesgaranti på følgende fag:

Bygningsmaler
Elektriker
Frisør
Mekaniker - personvogn
Murer
Struktør
Smed
Tømrer
VVS-energi
Tandklinikassistent
Lager og terminal

Dog skal du være opmærksom på, at der kan være kvoter for nogle fag. For dig kan det betyde, at der kun er et vist antal pladser til rådighed.

 

Hvordan bliver man optaget i skoleoplæringscentret?

Du skal fra afslutningen af grundforløbet og under hele skoleoplæringsforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Du skal således være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt lærepladssøgende, jf. lovens § 66 c. Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet, vejlede dig omkring realismen i din egnethed, for den eller de ønskede uddannelser, og om ordningen i øvrigt.

Du kan læse mere om EMMA-kriterierne i vores elevhåndbog.

Oplæringsmål på uddannelserne

På EUC Sjælland arbejder vi ud fra de oplæringsmål, som de enkelte fag opstiller for uddannelsen. Oplæringsmål er de faglige mål, som er opstillet for uddannelsen i oplæringsvejledninger.

Vi møder hver elev, der hvor eleven befinder sig fagligt. Når eleven indskrives i skoleoplæringscentret gennemgår vi sammen med eleven de konkrete oplæringsmål. Denne gennemgang forholder sig til niveauet i de enkelte oplæringsmål. Vi vurderer sammen med eleven, hvor langt eleven er kommet, samt hvad eleven mangler at lære. Ud fra denne gennemgang, tilrettelægger vi læringsindholdet for elevens ophold i skoleoplæringscentret og for den kommende oplæringsperiode. 

Før hvert oplæringsophold, VFO, delaftale, kort aftale eller restaftale gennemgår vi sammen med eleven oplæringsmålene en gang til, så elevens faglige niveau er tydeligt beskrevet for eleven. Denne gennemgang følger eleven med ud i oplæringsvirksomheden, hvor virksomheden og elev også skal følge op på oplæringsmålene. Oplæringsmålene udleveres til eleverne i skoleoplæringscentret og på hovedforløbene.

 

Skoleoplæringscentret tilbyder

Reparationer og service af vores mekanikerelever

Som bruger af EUC Sjællands skoleoplæringscenter for personvognsmekanikere, gælder der særlige forhold som du skal være bekendt med, inden du kontakter os for at få lavet reparation eller service på din bil.

Et skoleoplæringscenter må som udgangspunkt ikke være konkurrenceforvridende og det betyder, at du som kunde ikke kan forvente den samme leverance fra skoleoplæringscentret, som du vil kunne forvente af en kommerciel udbyder, idet der er særlige forhold der gør sig gældende, herunder:

Vores elever er i gang med en uddannelse og således i proces med oplæringen til at blive faglærte. Det vil sige, at de ikke altid er på skoleoplæringscentret, men også skal følge deres hovedforløb på skolen.

Vores elever skal hele tiden søge lærepladser, idet skoleoplæringscentret er en midlertidig foranstaltning til at understøtte dem der endnu ikke har fået en læreplads, eller til lærlinge der har mistet deres læreplads, f.eks. pga. virksomhedens manglende ordreindgang. Eleverne kan også have været heldige og er kommet ud i en oplæring eller måske fået en lærepladsaftale.

Du kan således ikke forvente en bestemt leveringstid. Vi kan skønne en leveringstid, men ikke love noget.
Til gengæld skal du ikke betale for vores elevers timeforbrug, men alene et bidrag til udgiften af vores instruktørløn med 250,00 kr./time plus moms, samt materialeomkostningen.

Kreditsikkerhed

Vi har desværre oplevet, at der kan være udfordringer med betaling for skoleoplæringscentrets ydelser. For at imødekomme dette, har vi lavet en kundeopdeling som følger:

For familie til ansatte på EUC Sjælland og elever i skoleoplæringscentret, skal det oplyses hvilken ansat/elev man har relation til. Denne person skal sende mail til Bekir Berk (se nedenstående kontaktoplysninger) med accept af aftalen. Vi sender regningen direkte til den ansatte/eleven.

For alle andre gælder, at der skal deponeres sikkerhed for beløb, der skønnes større end 2000,00 kr. Når den endelige opgørelse foreligger, vil eventuelle restmidler blive udbetalt/opkrævet.

For nærmere oplysninger kontakt
Instruktør
Bekir Berk
bebe@eucsj.dk, eller tlf. 25 23 57 17

Bliv klippet af vores frisørelever

Du er altid meget velkommen til at bestille en tid hos vores frisørelever. Her kan du bl.a. få farvet øjenbryn, lavet striber i håret eller få en helt almindelig klipning.

Se hvordan du bestiller tid, fuld prisliste og meget mere her.

 

DSCF6628 Kopi