Praktisk til hverdagen

 
 

Dagligdagen på et gymnasium er fuld af muligheder, forventninger og praktiske ting, som du kan læse mere om her.

Studiemiljøet et vigtigt. For os alle. Så der bliver gjort meget for at her er rart at være. Vi får løbende tilbagemeldinger fra elever og elevråd, så vi ved, hvad der fungerer godt, hvad der kunne ønskes og hvordan vi sammen skaber et endnu bedre HTX Næstved.

Hverdagen

Studie+

Du vil blive introduceret til studiesystemet Studie+. Her kan du se dit skema, eventuelle aflysninger, lektier og fravær. Det er her du afleverer og får rettet opgaver.

Skema

Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl. 8.00-16.00 og der er mødepligt. Dit skema er på ca. 26-30 lektioner om ugen og hver lektion varer 60 minutter. Efter skoletid skal du regne med 2-3 timers lektier. Som HTX-elev har du lektier for hver dag, og i perioder med projektaflevering kan arbejdsbelastningen være stor.

Almindelig orden og samvær

Du lærer bedst i et rart og trygt studiemiljø, hvor du trives med dine kammerater. Derfor har vi fælles regler om samvær og hensyntagen.

Læs her om vores strategi for anti-mobning, trivsel og fastholdelse, samt vores ordensregler

Skærmtid

Vi bruger vores pc aktivt i undervisningen til deling af undervisningsmateriale, til noter, til beregninger i matematik og fysisk og meget andet. Men pc’erne skal også anvendes med omtanke, og derfor er det vigtigt, at du følger lærernes instrukser om, hvornår pc’ens skal anvendes og hvornår den skal være slukket.

Vi bruger også mobiltelefonerne i undervisningen, men den skal blive i tasken i timerne, indtil læreren giver besked om, at den skal anvendes.

Studiekort

Studiekortet fungerer som identifikation på skolen, men yder samtidig, mod fremvisning, studierabat til en lang række private og offentlige institutioner, museer og butikker.

Studietur

HTX tilbyder eleverne at tage på studietur. Turen ligger på andet år. Det maksimale beløb for en studietur er fastsat til 4.000 kr. Elever er ikke lovmæssigt tvunget til at deltage i studieturen, og der vil blive stillet alternativ undervisning til rådighed, hvis man ikke deltager på studieturen.

Fravær

Fravær bliver registreret i studiesystemet Studie+. Der er naturligvis en øvre grænse for, hvor meget du må være fraværende. 

Eksamen på HTX

HTX består af mindst ti eksamener. Det betyder, at du kan få flere eksamener end ti, hvis du har ekstra fag på A-niveau i din studieretning eller som valgfag. Studieområdeprojektet, som du skriver på tredje år og skal til mundtlig eksamen i, regnes med som eksamen.

Der er en række regler, du skal være opmærksom på i forbindelse med dine eksaminer.

Læs her om vores regler vedrørerende eksamen.

Klager over karakter og eksamen på HTX

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller eksamenskarakter, kan du henvende dig til rektor for at få en uddybet klagevejledning. En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor. Klagefristen er to uger fra karakteren er blevet offentliggjort.

Undervisningsministeriet har information om proces og regler for behandling af klager, som du kan finde her.

Læs mere om procedure for klager på HTX her.

 

IT

Computer

For at kunne følge undervisningen på HTX Næstved, er det en forudsætning at du har en bærbar computer, som kan medbringes til brug i den daglige undervisning. Det er dog også en mulighed at låne en PC af EUC Sjælland under studietiden. Mange af programmerne der anvendes i undervisningen kan bruges uafhængigt af om du har en PC eller Mac, men vi bruger også en del programmer, som KUN kan køre på Windows-platformen. Hvis du har en Mac, er det derfor vigtigt at din computer kan køre Windows.

Hvis du skal ud og investere i en ny computer, anbefaler vi derfor en windows-baseret PC med følgende specifikationer:

  • Windows 10 64-bit OS installeret.
  • Intel Core i5 processor eller tilsvarende AMD (1.8 GHz eller hurtigere). Dual-core eller bedre anbefales.
  • Vi anbefaler 8 GB RAM eller mere.
  • Minimum 128 GB Harddisk/SSD. Vi anbefaler 256 GB eller mere.
  • Minimum grafikkort som supporterer skærmopløsning i HD-opløsning (1920x1080). Derudover er det vigtigt at der er 3D acceleration i grafikkortet.

Hvis du anskaffer dig en Mac, skal du være opmærksom på at der skal være plads nok på computeren til at lave en Windows-partition. Derfor bør der være minimum 256 GB harddisk/SSD og gerne mere, da to partitioner på en computer fylder meget. Alle øvrige specifikationer er de samme som for en Windows PC. Du skal også være opmærksom på, at vi på skolen kun i meget begrænset omfang kan hjælpe med Mac.

Du kan IKKE bruge Chromebooks, tablets og telefoner som din skolecomputer. Chromebooks understøtter ikke officielt, at der kan installeres Windows på computeren. Ligeledes kan du ikke bruge din telefon eller tablet som undervisningscomputer – igen primært fordi det ikke er muligt at køre Windows på enheden, men også fordi skærmen på disse enheder i nogle sammenhænge er for lille at arbejde på.

 

Printkonto

Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto.

Du opretter en printkonto på: webprint.eucsj.dk

 

IT-regler

Regler for elevers brug af IT kan læses i studie- og ordensreglement.

 

Digitale kompetencer

Gennem anvendelsen af IT, skal HTX-elever kunne beherske særlige IT-værktøjer i de enkelte fag, samt opnå digital dannelse. 

Du kan læse mere om disse kompetencer her.

 

Økonomi

Statens Uddannelsesstøtte

Du har mulighed for at søge SU. Spørg din vejleder eller læs mere og hent et ansøgningsskema på www.su.dk. Det udfyldte skema skal afleveres hos os.

Rabat på transport (Ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et Ungdomskort. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Egenbetaling

På HTX er der ind i mellem ekskursioner, og du kan forvente en samlet egenbetaling til ekskursioner og undervisningsmidler på max 1.500 kr. Pengene går bl.a. til kittel og sikkerhedsbriller.

Studieturen koster maksimalt 4.000 kr. Vælger du ikke ikke at deltage, vil du blive tilbudt alternativ undervisning.

 

Feriekalender

Ferie og fridage

Klik herunder for at se skolekalenderen for 2024/2025:

Forsidebillede Til Skolekalender 2 Halvår 2024 Side 2