Tandklinikassistent

Tandklinikass675x175

Overvejer du at blive tandklinikassistent?

 

Som tandklinikassistent tager du dig af kontakten til patienterne ved tidsbestillinger, i receptionen og vejledning om behandlinger.

Andre arbejdsopgaver omhandler at arbejde i sterilisationen, og assistere tandlægen. Af selvstændige opgaver står tandklinikassistenten for at tage aftryk og røntgenbilleder samt administrativt arbejde, såsom journalføring.

Jobbet som tandklinikassistent kræver gode danskkundskaber, at du er fingernem, har sans for orden og hygiejne, samt at du kan lide at have kontakt til mennesker.

Tandklinikassistenter kan arbejde på private tandlægeklinikker eller i den kommunale tandpleje, f.eks. ved skoletandlæger.

På skolen bliver du undervist i fag som bl.a. forebyggelse (profylakse), anatomi, røntgen, hygiejne, førstehjælp, naturfag
og psykologi.

 

 

 

 

 

Fakta

Tandklinikassistent

- Tandklinikassistent (3 år)

Grundforløb 1 (GF1):

(for dig der kommer fra 9. - 10. klasse)

Se dato for næste opstart her

Vælg fagretningen:

Sundhed, stil og design under hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik 
- i Næstved

 

Grundforløb 2 (GF2):

(for dig der ikke kommer direkte fra folkeskolen)

Se dato for næste opstart her

Tandklinikassistent - i Næstved

Adgangskrav

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

 

Videreuddannelse

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse med et uddannelsesbevis i hånden HER.

Økonomi

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Der er forskel på elevlønninger, alt efter om din uddannelsesaftale er i den private eller den kommunale tandpleje. Gældende overenskomst for elevlønninger som tandklinikassistent i den private tandpleje kan ses her, mens gældende overenskomst for elevlønninger som tandklinikassistent i den kommunale tandpleje kan ses her.

Hvis du er fyldt 18 år og går på grundforløbet, kan du søge om SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Har du spørgsmål om SU kan du kontakte

Næstved - Lotte Andersen 
25 23 57 51

Helle Lyngsmark - Køge
hlyn@eucsj.dk -  25 23 57 19


Under 25 år

Når du er fyldt 18 år er du berettiget at søge SU.

Over 25 år
Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Læs mere om det at være voksenlærling.

 

Rabat på transport (ungdomskort)

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole med et ungdomskort. På www.ungdomskort.dk kan du se, om du kan få et ungdomskort, hvordan du får det og hvad du skal gøre i forskellige situationer.

Har du spørgsmål om ungdomskort kan du kontakte

Næstved - Anette Krogh Petersen 

Køge - Helle Lyngsmark
hlyn@eucsj.dk -  25 23 57 19

Skolehjem

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed for at bo på skolehjem i enten Næstved eller Haslev. 

 

Hvordan

Hvordan bliver du tandklinikassistent?

Du bliver tandklinikassistent ved at tage en 

erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Du veksler mellem at være på din læreplads og skoleophold.

Du skal selv søge og finde din læreplads, i løbet af grundforløbet. Find inspiration og hjælp til lærepladssøgning her

Hjælp og vejledning

Udviklingscentret kan hjælpe dig med at afklare dine uddannelsesmuligheder og ønsker til oplæring. De kan også hjælpe dig med at skifte uddannelse og organisere hjælpemidler som it-rygsæk m.m. 
Derudover kan de hjælpe dig med mulighederne for at læse videre. Læs mere her.

Elevadministrationen kan også hjælpe dig.
Se her, hvilken studiesekretær du skal kontakte.

 

Tilmelding

Al tilmelding forgår gennem optagelse.dk

Hvordan du kommer i gang afhænger af din alder og baggrund, samt om du opfylder adgangskravene - se mere på 

Kom Godt I Gangknap

Når vi her på skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.


Du har en læreplads

Hvis du har indgået en aftale med en mester om ansættelse under din uddannelse skal der underskives en uddannelsesaftale mellem dig, mester og EUC Sjælland. Derfor skal du eller din mester kontakte os.  

Når uddannelsesaftalen er på plads bliver du automatisk indkaldt til dit skoleforløb.

Du har ikke en læreplads

Hvis du ikke har en læreplads, men søger direkte ind på grundforløbets 2. del via optagelse.dk, vil du modtage en mail med indkaldelse til afklaringssamtale - uanset om du har allerede opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik i grundskolens afgangsprøve.

Under dit grundforløb skal du søge efter en læreplads. Hvis du ikke har fundet en læreplads efter bestået grundforløb og der er uddannelsesgaranti på din uddannelse, så kan du søge om optagelse til skoleoplæring i skoleoplæringscentret

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på alle uddannelser, når du har bestået grundforløbets 2. del, selvom du ikke har en læreplads i en virksomhed.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

 1. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skoleoplæring, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv lærepladssøgning (EMMA-kriterierne). Gør du det, så får du tilbudt en plads i skoleoplæring.

 2. Gennemfører du grundforløbet på en uddannelse, der ikke udbydes med skoleoplæring, er du alligevel sikret muligheden for at gennemføre en uddannelse. Du tilbydes så optagelse til 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skoleoplæring. Det kan også være et tilbud til en uddannelse, der udbydes uden oplæring (skolebaseret), hvor du har mest mulig merit for allerede gennemført og bestået uddannelse. Dette tilbud gives højst to gange.

Se en samlet oversigt over uddannelser der udbydes med skoleoplæring.

 

Adgangskrav

Grundforløbets 1. del

For at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have bestået dansk og matematik fra grundskolen (9. eller 10. klassesniveau) med karakteren 02.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du kravene, så kan du starte på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 1. del afsluttes med prøve, bestået - ikke bestået. Består du prøven kan du fortsætte på grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Er det mere end et år siden du forlod folkeskolen, men du er under 25 år, skal du stadig have bestået dansk og matematik med 02.
Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du tale med en vejleder om optagelsesprøve og - samtale. Find den rigtige vejleder.

Er du over 25 år skal du altid have en samtale med en vejleder for at blive kompetencevurderet. Find den rigtige vejleder.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal beståes for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet

For at for starte på hovedforløbet, skal du have bestået prøven på grundforløbets 2. del, samt:

 • Psykologi, E-niveau
 • Naturfag, F-niveau

Derudover skal du have en uddannnelsesaftale med en mester.
Har du ikke en uddannelsesaftale, så kan du læse om skoleoplæringscentret og uddannelsesgaranti på fanebladet Hvordan.

Deltagerforudsætninger

På denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • er indstillet på at have tæt fysisk kontakt med andre
 • kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • har sans for hygiejne
 • er god til at planlægge opgaver
 • kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • er indstillet på, at arbejdet kan være fysisk krævende for nakke, ryg og skuldre
 • er opmærksom på, at arbejde kan medføre allergiske reaktioner
 

Opbygning

Hovedforløbet til tandklinikassistent

Uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse. Det vil sige, at du veksler mellem at være hos mester og på EUC Sjælland.

Som hovedforløbselev har du to skoleperioder, som varer mellem fem og otte uger. Ind imellem skoleperioderne er du hos din mester.

Hovedforløbene på uddannelsen finder typisk sted, som vist nedenfor:

Forår Efterår
Hovedforløb 1: uge 2-7 Hovedforløb 1: uge 34-39
Hovedforløb 2: uge 8-15 Hovedforløb 2: uge 43-48

 

OBS: opstart og afslutning kan være andre dage end hhv. mandage og fredage

 

Undervisningsplan

Alle uddannelsesretninger har individuelle undervisningsplaner.
Læs den for 
Grundforløbets 2. del

Valgfri specialefag
Uddannelsen består af flere specialefag, der kan ses herunder:

 • Kommunal tandpleje
 • Oral kirurgi
 • Klinikadministration, løn, regnskab og indberetning
 • Laboratoriearbejde
 • Supragingivalt tandsten
 • Udvidet Radiologi
 • Ortodontisk behandling

 

Motion i dagligdagen

Det er et krav for erhvervsuddannelser at der er gennemsnitligt mindst 45 minutters motion og bevægelse om dagen.
Motion og bevægelse kan være mange ting og f.eks. være en del af selve undervisningen i andre fag, det kan også være idrætsundervisning eller ture i motionscentret.

 

Skoleprøven

Den afsluttende prøve kalde en skoleprøve og er en individuel, praktisk prøve.

Du får udleveret selve prøven to uger før eksamen.
På prøvedagen får du 30 minutter til at forberede og klargøre opgaven. Derefter skal du udføre opgaven og besvare spørgsmål fra lærer og censor om netop den opgave.

For at få dit skolebevis skal du både bestå skoleprøven og have et gennemsnit på en karakter, der bestået i alle afsluttende karakterer på hovedforløbet.

 

Som elev

Uddannelsesplan 

Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan. Denne skal danne grundlag for planlægningen af din uddannelse.

Planen er digital og har adgang til dine uddannelsesoplysninger, det vil sige skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og aftaler indgået med kontaktlæreren. Din uddannelsesplan ligger i et system som hedder Studie+.

Din kontaktlærer vil introducere dig for Studie+.

I Studie+ kan du:

 • se skema, karakterer og fravær
 • ændre og opdatere din e-mailadresse
 • få overblik over hvor mange mål, du har opnået
 • få udleveret og aflevere opgaver på nogle af uddannelserne
 • evaluere undervisningsaktiviteten
 • dokumentere lærepladssøgning
 • orientere dig i erhvervsuddannelserne

Kontaktlærer
Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson hele uddannelsen igennem. 
Din kontaktlærers rolle er at skabe en god relation til dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb. Din kontaktlærer kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig.

Mødetider

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 – 15.00. Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Og du har naturligvis mødepligt. Når du er i oplæring i din virksomhed, skal du følge virksomhedens mødetider.

Dagligdagen og opgaveaflevering
Du har mødepligt både på skolen og i virksomheden. Og det er et krav, at du afleverer dine opgaver til aftalt tid.

Almindelig orden og samvær
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater.

Du kan med fordel læse vores ordensregler HER.

Fravær 

Udebliver du, betragtes det som fravær. Fravær og tilstedeværelse registreres af din underviser i Studie+. 

Elevhåndbog

Elevhåndbogen er ment som en hjælp på vejen. Du vil kunne læse om de rammer, vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare et godt uddannelsesmiljø. Du vil også kunne finde de praktiske oplysninger, du har brug for, mens du går her på EUC Sjælland.

Find den nyeste elevhåndbog for grundforløb 1 og grundforløb 2 HER.

Egenbetaling

Som elev er der enkelte ting, du selv skal betale undervejs i din uddannelse.

Undervisningsmaterialer
På grundforløbet skal du købe Grundforløbsbogen. Den koster ca. 825,-

På hovedforløbet forventer vi, at du køber:

 • Hovedforløbsbogen. Den koster ca. 950,- 
 • Anatomi- og fysiologibogen. Den koster ca. 450,-

Derudover får du udgifter til bøger i minimum to valgfri specialefag. Bøgerne koster ca. 200,- per stk.

Arbejdstøj/Personlige værnemidler
På grundforløbet skal du regne med udgifter til egnet kliniktøj. Du får information om påklædning ved studiestart.

På hovedforløbet skal du medringe dit eget kliniktøj, som du får på dit praktiksted.

Værktøj
På skolen stiller vi de redskaber og værktøj til rådighed, som du har brug for.

Ekskursioner
Der opkræves ikke betaling for ekskursioner på uddannelsen.

Printkonto 
Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto. Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto.
Du opretter en printkonto på: webprint.eucsj.dk