Nyt IDV-kursus: Luft til luft varmepumper »

20.02.2024
 

Lær alt om miljørigtig installation og vedligehold af luft til luft varmepumper.

På dette 2 dages kursus får du en teoretisk og praktisk viden om luft til luft varmepumper og køleteknologi.

Du vil få en forståelse af installation, drift og vedligehold af en luft til luft varmepumpe, samt lære at sikre, at et anlæg fungerer driftsikkert, økonomisk optimalt og miljørigtigt.

I løbet af kurset vil du prøve at montere og installere/afinstallere og servicere luft til luft varmepumper.

Kursusdatoer

 • 9. - 10. april 2024
 • 10. - 11. september 2024
 • 12. - 13. november 2024

Du kan læse kursets fulde beskrivelse og lektionsplan her.

 

Tilmelding og spørgsmål
Kontakt kursussekretær Jette Ekknud
jeek@eucsj.dk eller tlf. 25 23 57 46

 

Se alle vores kurser inden for efteruddannelse her.


Nye kurser: Svejsning af fjernvarmerør »

02.03.2023
 

Skal du opkvalificeres?
Vi har kurserne til dig.

Danmark har fuld gang i den grønne omstilling og herunder udrulningen af fjernvarme.

Har du mod og lyst til enten et karriereskifte eller et kompetenceløft, så er der gode jobmuligheder, hvis du har brancheerfaring.

Du kan kvalificere dig til at arbejde med svejsning af fjernvarmerør gennem en række af vores nye AMU-kurser. Afhængigt af dine kompetencer, din baggrund og erfaring kan du deltage i hele forløbet, eller i samarbejde med EUC Sjælland sammensætte et individuelt forløb, der passer til dig.

Tryk her for at læse alt om kurserne, økonomi, tilmelding og mere.

 

Har du brug for rådgiving, så tag gerne fat vores konsulenter.

Find alle vores kurser her

Én vej til AMU »

04.02.2023
 

12 erhvervsskoler lancerer sammen AMU Danmark, der sikrer én indgang til uddannelsesudbud for transportbranchen.

Rekruttering og uddannelse af fremtidige chauffører udgør sammen med den grønne omstilling nogle af de største udfordringer for transportbranchen. 12 erhvervsskoler etablerer derfor én indgang til hele deres uddannelsesudbud indenfor transport og logistik-uddannelser på tværs af hele Danmark.

Indgangen kaldes AMU Danmark, og vil med de 12 skolers samlede uddannelsesudbud levere den bredeste portefølje af transport og logistikuddannelser til hele branchen. AMU Danmark sætter transportvirksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i centrum, og kan i kraft af den geografiske spredning blandt skolerne levere uddannelse alle steder i Danmark.

 

Henrik Tofteng formand for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Dansk Industri, udtaler:

"Med AMU Danmark får transportbranchen én vej ind til hele uddannelsessystemet. En konsolidering af landets transport- og logistikskoler er et vigtigt tiltag for en branche, hvor forretningsudviklingen går i retning af samling af større enheder fordelt på tværs af landet. Tiltaget vil være med til at sikre et øget og bredere uddannelsesudbud for branchen”.

 

Faktaboks:
10 gode grunde til at vælge AMU Danmark

 • Én indgang til hele det danske udbud af AMU uddannelser
 • Målrettet og kvalificeret uddannelsesplanlægning for alle dine medarbejdere
 • Alt er samlet ét sted
 • Vi dækker hele landet
 • Ét telefonnummer og én kontaktperson
 • Vi søger godtgørelse og tilskud for virksomheden
 • Uddannelsesleverancer når virksomheden har brug for det
 • Høj kvalitet og ditto leverancesikkerhed
 • Fokus på både rekruttering og kvalificering
 • Mulighed for aften- og weekendkurser

 

De 12 erhvervsskoler der står bag det nye initiativ er TEC, CELF, U/NORD, ZBC, Tradium, Learnmark Horsens, AMU Syd, Aarhus TECH, UCH Holstebro, AMU Nordjylland, EUC Lillebælt og EUC Sjælland.

Læs meget mere om AMU Danmark HER.

AMU-certifikater »

16.03.2020
 

Husk at du fortsat kan tage AMU-certifikater på EUC Sjælland, samt diverse kurser som e-learning. Se det fulde udbud i vores kursusoversigt.

Snu rotter kræver helhedstænkning ... og dygtige fagfolk! »

31.01.2017
 

Den første reaktion ved mødet med en rotte, er for de fleste af os, en følelse af utryghed, væmmelse eller ligefrem angst. Dernæst kommer ønsket om handling. Men hvorfor stiger antallet af rotter? Og hvad kan vi reelt gøre for at bekæmpe disse små, pelsklædte skadedyr? Spørgsmålene har vi stillet Ryan Vibe, der er uddannet anlægsstruktør og kloakmester og til daglig underviser bl.a. rørlægger- og kloakmesterelever på EUC Sjælland.

Løbet over ende af rotter

”Milde vintre, store regnskyl, nye lovkrav om mildere rottegifte samt reduktion i anvendelsen af gift, resistens blandt rotter samt slidte kloakker er blot nogle af de faktorer, som de seneste år, har givet rotterne alt for gode vækstbetingelser”, siger Ryan Vibe. ”Rotterne er usynlige det meste af tiden – og når først vi ser dem – ja, så er det samtidig et tegn på, at der er rigtig mange!”

Og flere undersøgelser bekræfter da også, at antallet af rotter fortsat er stigende. Deriblandt en undersøgelse bragt i TV2 nyheder i september 2016, som viser, at flere danske kommuner bogstavelig talt, er ved at blive løbet over ende af rotter.

Således er antallet af anmeldelser om rotter siden 2013 steget i 50 ud af de 57 kommuner, som har svaret på undersøgelsen. Værst ser det ud i kommuner som Tårnby, Slagelse, Næstved, Aarhus, Stevns og Tønder, hvor antallet af anmeldelser om rotter steg med over 50 procent i forhold til 2013 - for Tønders vedkommende siden 2014. I Stevns kommune var stigningen voldsomst, nemlig 78 procent flere anmeldelser om rotter.

 

Regler og bekendtgørelser

”En række nye regler og bekendtgørelser om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, har også været medvirkende til at rottebekæmpelsen ikke har været så intens som tidligere”, siger Ryan Vibe og uddyber: ”Tilbage i 2011 ændrede Miljøstyrelsen praksis, så rottebekæmpere nu kun må bekæmpe rotter med gift, hvis de har konstateret, at der rent faktisk er rotter. De må altså ikke længere forebygge rotter ved at lægge gift ud på strategiske steder. Godkendelse af rottebekæmpelsesmidler blev også ændret og enkelte midler løbende udfaset, så det sidste stærke rottebekæmpelsesmiddel blev gjort ulovligt til forebyggende udlægning i 2016. For at undgå resistens er det sidenhen blevet tilføjet i bekendtgørelsen, at rottebekæmpere skal starte med den svageste rottegift i stedet for den stærkeste, som ellers har været praksis mange steder. ”

I juni 2012 kom Naturstyrelsen så med en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Heri bliver der bl.a. stillet krav til kommunerne om at opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til eksisterende kommunale institutioner. Dvs. til skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Og i forbindelse med byggemodning gælder kravet ikke blot for institutionerne, men også for parcelhusområder.

”Hensigten er klar nok”, siger Ryan Vibe, ”nemlig at reducere rotternes adgang til de sikrede bygninger – og på længere sigt, at reducere forekomsten af rotter og deres negative effekter.”

Kommunerne fik 3 år til at opfylde kravet og i efteråret 2015 fik Naturstyrelsen udarbejdet en uvildig evaluering for at undersøge, hvor mange rottespærrer, der var blevet opsat og ikke mindst effekten heraf.

 

Udbedring af fejl opstrøms - afgørende for positiv effekt

Ud af de 74 kommuner, som deltog i evalueringen, havde 90% opsat rottespærrer på deres institutioner. ”Det er jo isoleret set rigtig positivt” siger Ryan Vibe – men fortsætter: ”Evalueringen viste dog også, at over halvdelen ikke mente, at indsatsen havde stået mål med effekten. Men her er det rigtig vigtigt at understrege, at Naturstyrelsens konklusion netop viste, at dem som havde opnået størst effekt i deres rottebekæmpelse, var dem der ikke blot havde opsat rottespærrer – men også havde undersøgt rørledningerne opstrøms for fejl og rotter samt herefter udbedret eventuelle fejl og bekæmpet de rotter, der måtte være. ”

Og Ryan Vibe bekræfter erfaringerne fra undersøgelsen: ”En rottespærre i sig selv er ikke nok til at holde en rotte ude af kloakken. Rotterne er nogle snu bæster og deres kranie og knoglestruktur er så ekstremt fleksibelt, at en rotte kan klemme sig igennem et hul svarende til størrelsen på en 1-krone! Og er der selv den mindste ujævnhed på en rørsamling, som rotten kan få fat i, så er der stor risiko for at gnaveriet starter … Før placering af rottespærrer er man derfor nødt til at sikre sig, at rørledningerne ikke er utætte eller skadede – det gøres bl.a. via TV-inspektion. Herefter skal eventuelle fejl repareres, så rotterne ikke har adgang via andre rør eller fra jordoverfladen. ”

Om den tvungne indsats med opsætning af rottespærrer konkluderer Ryan Vibe: ”Kommunerne har vist vejen – og har helt klart været med til at sætte fokus på rottebekæmpelse, som nu også har spredt sig til private institutioner, virksomheder og boligselskaber. Men effekten vil først for alvor slå igennem, når flere også får bekæmpet rotterne opstrøms, hvilket er helt afgørende for en positiv effekt”.

 

Anbefaler TV-inspektion

I ejendomsmæglerbranchen mærker man også kundernes øgede fokus, når de forud for et huskøb ønsker rapport over kloakkernes tilstand. Det har da også fået flere boligadvokater til at anbefale, at man i forbindelse med salg af ejendomme gør TV-inspektion af kloakken til en del af tilstandsrapporten.

Og det slår slemt til med de danske kloakker! I en pressemeddelelse fra Dansk Byggeri oplyses det, at en undersøgelse viser, at 66 procent af det offentlige kloaknet er så beskadiget, at det bør renoveres inden for et par år. Også i en melding fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning siges det, at i forbindelse med TV-inspektion af nyere huse, bygget mellem 1990 og 00’erne, blev der fundet 20 procent fejl på rørinstallationerne.

”Har man mistanke om rotter, så er TV-inspektion absolut en god måde til at finde og udbedre fejl, før der installeres rottespærrer”, bekræfter Ryan Vibe og tilføjer: ”når fejlene er fundet, skal de selvfølgelig udbedres, men jeg vil også anbefale, at den private husejer i samme omgang får installeret rottespærrer – typisk i skelbrønden, så man fremover undgår rotter på egen grund.

I Danmark har vi accepteret, at rotterne er i det offentlige kloaksystem. Med en effektiv rottespærrer-strategi kombineret med bekæmpelse opstrøms, vil rotterne blive trængt ud fra de private kloakker – og så bliver der mere trængsel i de offentlige kloakker. Der er rigeligt med føde i kloakkerne og rotterne har ingen naturlige fjender. Så den primære årsag til at rotterne søger ud af kloakkerne er, hvis der er mangel på tørre redepladser.”

 

Behov for nytænkning – og uddannelse

”En anden faktor man også bør se på, som en del af en helhedsløsning i forbindelse med rottebekæmpelse, er nytænkning indenfor materialevalg ved nybyggeri og renovering. At man i højere grad begynder at anvende rottesikrede materialer – altså materialer som rotterne ikke kan gnave i. Det kunne f.eks. være rustfri stålrør inde i og under selve bygningerne og på den måde sikre, at kloakledningerne er tætte. Anvendelse af plasticrør i jorden udenfor bygningerne er til gengæld ok, så længe at installationen er udført korrekt. Her tænker jeg specifikt på, at alle samlinger og promillefald er i orden. Det kræver fagligt dygtige rørlæggere, hvilket vi selvfølgelig har meget fokus på i vores uddannelsen af nye rørlæggere – ligesom vi også skal sørge for at få uddannet flere autoriserede rottespærremontører, hvilket der pt. er mangel på i branchen”.  Og Ryan Vibe fortsætter smilende: ”Og her kan jeg da kun anbefale, at man som arbejdsgiver udnytter de stille perioder og bruger tiden på uddannelse og efteruddannelse af sine medarbejdere. Tager man et AMU-kursus er det offentligt finansieret med mulighed for løntabsgodtgørelse. Alternativt kan man søge om midler til uddannelse fra brancheorganisationernes kompetencefonde. Når alt kommer til alt kræver en effektiv rottebekæmpelse en helhedsløsning og en fælles indsats fra alle involverede partere”, slutter Ryan Vibe.

 

FAKTA: 

 • Ryan Vibe: Er uddannet anlægsstuktør og kloakmester. Har arbejdet 10 år som anlægsstuktør hos Arkil A/S, før han i 2012 blev headhuntet til EUC Sjælland, hvor han bl.a. underviser kommende struktører, rørlæggere, kloakmestre – og helt aktuelt i montering af rottespærrer.

 

 

 • Find mere info og tilmeld dig her: www.eucsj.dk/amu/kursuskalender eller kontakt kursussekretær Berit Roholte på bero@eucsj.dk eller 25 23 57 64
 • Find flere AMU-kurser i hele landet på www.efteruddannelse.dk  
 • AMU: Korte, kompetencegivende ArbejdsMarkedsUddannelser målrettet faglærte og ufaglærte. Kurserne er offentligt finansierede med mulighed for løntabsgodtgørelse.

En "win-win"-situation for alle! »

16.01.2017
 

Formanden for Danske Kloakmestre, Henning Lübcke, glæder sig over muligheden for at højne dokumentationsniveauet i branchen med AMU-kurset "Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg". 

Alle autoriserede kloakmestervirksomheder skal anvende et godkendt kvalitetssikringssystem eller være tilmeldt en særlig tilsynsordning. Desværre oplever formanden for Danske Kloakmestre, Henning Lübcke, at niveauet af dokumentationen i den afsluttende kvalitetssikring har været stærkt faldende i de senere år, bl.a. grundet manglende efteruddannelse.


Derfor er dokumentation vigtig

To af de vigtigste krav, som skal dokumenteres i virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS) er, hvilke materialer der er forbrugt og hvordan arbejdet er udført. Det dokumenteres bl.a. med tegninger og fotos”, fortæller formanden for Danske Kloakmestre, Henning Lübcke.

”Beklageligt nok oplever vi oftere og oftere, at dokumentationen er mangelfuld og at der generelt er et stort behov for et højere niveau indenfor bygge- og anlægsbranchen. Og her er det vigtigt, at den enkelte medarbejder på byggepladsen lærer at dokumentere, at arbejdet er udført på korrekt vis og med de rigtige materialer.

Er dokumentationen i orden, så kan man i tilfælde af eksempelvis brud på et rør, altid gå tilbage og se, hvilke materialer der er anvendt og hvordan arbejdet er udført. På den måde kan man nemmere fejlfinde og hurtigere nå frem til en løsning af det aktuelle problem. Det er i sidste ende en stor fordel for både virksomhed og slutkunde, da der dermed spares både tid og penge ved hurtig og præcis fejlfinding.”

 

Flere skal uddannes

Henning Lübcke har derfor i samarbejde med EUC Sjælland, taget initiativ til at oprette AMU-kurset: ”Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg”. På kurset lærer kursisterne bl.a., at deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. 

 

En ”WIN-WIN”-situation for alle

”Med dette 2-dages AMU-kursus i bagagen, har medarbejderen den viden og baggrund, der skal til, for at virksomheden får styr på kvalitetsdokumentationen. Som ekstra gevinst, får virksomheden en medarbejder tilbage, der har tilegnet sig en vigtig viden, som han giver videre til sine kollegaer og på den måde blive en slags ”videns-ambassadør”. En ”win-win”-situation for alle”, slutter Henning Lübcke med et smil.

Næste kursus i ”Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg” på EUC Sjælland afholdes den 30. januar 2017. Læs mere og tilmeld dig her

 

FAKTA: 

 • Danske Kloakmestre er en forening af autoriserede kloakmestre. Foreningen tæller knap 500 medlemmer og er landets største brancheforening på området. Læs mere her: www.danskekloakmestre.dk  

 • KLS:  Et Kvalitetsledelsessystem (KLS) er virksomhedens egenkontrolsystem, hvor virksomhederne dokumenterer det udførte arbejde. Alle autoriserede eller godkendte virksomheder skal have et godkendt KLS.

 • AMU: Korte, kompetencegivende ArbejdsMarkedsUddannelser målrettet faglærte og ufaglærte. Kurserne er offentligt finansierede med mulighed for løntabsgodtgørelse. 
 • I artiklen er omtalt AMU-kursus nr. 40687: Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg. Næste kursusstart på EUC Sjælland: 30-01-17. Varighed: 2 dg.
  Find mere info og tilmeld dig her: www.eucsj.dk/amu/kursuskalender eller kontakt kursussekretær Berit Roholte på bero@eucsj.dk eller 25 23 57 64

 • Find flere AMU-kurser i hele landet på www.efteruddannelse.dk

 

EUC Sjælland kvalitetsstempler nye rørlæggere »

07.12.2016
 

Erhvervslivet har længe efterlyst større sikkerhed for det faglige niveau, på de medarbejdere de sender på AMU-kursus i rørlæggeruddannelsen. EUC Sjælland har derfor indført en obligatorisk prøve på uddannelsen, hvilket ikke blot har løftet niveauet på rørlæggeruddannelsen, men også betydet en øget tilgang af kursister – og dermed flere kvalificerede rørlæggere i job.

 

Mangel på kvalificerede rørlæggere

”Hidtil har det været kutymen i kloak-branchen, at havde man brug for ekstra hænder til en specialopgave, så spurgte mester bare sin sjakbajs, om han kendte nogen, han kunne anbefale, ” fortæller Rune Grimsbo, der er faglærer på EUC Sjælland’s struktør- og brolæggeruddannelse – herunder rørlægger- og kloakmesteruddannelsen.

Et stort efterslæb med kommunale og private kloakrenoveringer, og deraf risiko for forurenet grundvand og miljø, har været en medvirkende faktor til et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor kloakeringsområdet – deriblandt dygtige rørlæggere. For at imødekomme markedets behov tog EUC Sjælland skridtet videre og har således indført en obligatorisk prøve på rørlæggeruddannelsen.

 

Obligatorisk prøve løfter niveauet på uddannelsen

EUC Sjællands obligatoriske prøve på rørlæggeruddannelsen består af en 5 timers teoretisk og en 6 timers praktisk prøve. Her skal kursisterne bl.a. bevise, at de kan projektere og udføre et afløbsanlæg for et enfamiliehus.

Når kursisterne har gennemført kurset og bestået prøven, er der nu dokumentation for, at de rent faktisk har opnået de krævede færdigheder på uddannelsen. Det har bidraget til at løfte det faglige niveau - ikke bare for den enkelte rørlægger – men for hele uddannelsen.

Prøvekravet er blevet rigtig positivt modtaget af vores kursister. ”Selvfølgelig er der nogle få, der har været lidt forskrækkede over at skulle til prøve, ” siger Rune Grimsbo og uddyber, ”deres tilbagemeldinger har heldigvis været, at fulgte de godt med i undervisningen, følte de sig også klar på selve prøvedagen. Og alle har været glade for at kunne stå med et bevis i hånden ved endt uddannelse.”

 

En vigtig medspiller i virksomhedens kvalitetsstyring

Som rørlægger arbejder man med udførelsen af kloakeringsarbejde og afløbsinstallationer under jorden til regnvand, spildevand og drænvand. Rørlæggeruddannelsen er opbygget af en række AMU-uddannelsesmål og er mindste kravet for at kunne udføre kloakarbejde.

”Den uddannede rørlægger har en meget vigtig rolle i virksomhedens kvalitetsstyring, ” siger Rune Grimsbo, ”og den obligatoriske prøve sikrer, at virksomheden får en fagligt kvalificeret medarbejder, som igen medvirker til, at virksomhedens KLS (KvalitetsLedelsesSystem) i projekterne opfyldes.

”I dag er vi stolte af at kunne se, at den obligatoriske prøve har været med til at løfte niveauet på rørlæggeruddannelsen! – At det som ekstra bonus har betydet flere kursusdeltagere, kan vi jo kun være glade for” slutter en smilende Rune Grimsbo. 

 

Læs mere om rørlæggeruddannelsen og tilmeld dig kurset:

Klik ind på kursuskalenderen og læs mere om rørlæggeruddannelsens indhold, kursusdatoer og pris.

Tilmeldingen foregår elektronisk – du klikker blot på kursets navn.
Har du spørgsmål så kontakt kursussekretær Berit Roholte på bero@eucsj.dk eller tlf.: 25 23 57 64.

”Kurset har gjort mig ekstra tryg ved arbejde i højden! ” »

23.11.2016
 

Det er ikke unormalt, at Brian Ramskov Kring og hans kolleger fra Dansk Dekommissionering kravler rundt på et 18 meter højt stillads på Risø nær Roskilde. Brian og 10 af hans kollegaer har netop gennemført kurset ”Stillads – Evakuering og redning i højde” på EUC Sjælland og er nu også uddannet til at kunne evakuere og redde hinanden, hvis uheldet skulle være ude.

Da vi møder dagens 5 kursister fra Dansk Dekommissionering på EUC Sjællands kursuscenter i Haslev, har kulden sat ind. Det blæser godt oppe i højderne på stilladset, men humøret er højt, mens de 5 mænd i fuld koncentration skiftes til at redde hinanden fra faldsikringsulykker, hængende i seler, fra et højt stillads.

 

Kursets indhold:

Steffen Færch, som underviser kursisterne, fortæller stolt, at EUC Sjælland er det eneste kursuscenter på Sjælland, som pt. udbyder kurset: ”Stillads – Evakuering og redning i højde” (AMU-kursus 40164). Steffen forklarer, at kurset sætter deltagerne i stand til at udarbejde en plan for - og at kunne gennemføre en evakuering af en faldsikret kollega, der hænger i en sikkerhedsline. Redningen sker ved hjælp af sele eller båre, enten ved nedfiring eller ophaling. Efter kurset kan deltagerne ligeledes udvælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt – og ikke mindst yde førstehjælp.

 

Forventninger til kurset:

Forventningerne til kurset er naturligvis forskellige. For Brian Ramskov Kring, har et af de væsentligste formål med kurset været at lære at stole på redningsudstyret. ”Når man som os skal kunne arbejde på et stillads i 18 meters højde, er det alfa og omega, at jeg føler mig helt tryg og fortrolig med redningsudstyret. Så har jeg også overskud til at koncentrere mig om at udføre min egentlige opgave. Derfor har det også været godt, at Steffen (underviser Steffen Færch) selv går foran og viser, hvordan udstyret skal betjenes. Og selv tager den første tur i selen – hængende frit ud over ”afgrunden” - det giver tryghed”!

”De 2 dages undervisning er tilrettelagt i et rigtig godt tempo, så man når at reflektere over forholdet mellem teorien og selve den praktiske træning, som hhv. redder og ”nødstedte”, supplerer Morten Kjær Dansted.

For enkelte af kursisterne, har selve det, at få mulighed for at træne med faldsikringsudstyret på - og at hænge i selen ud over stilladserne, været vigtigt. ”Det er jo ikke noget, som vi har lejlighed til at gøre til hverdag”, siger Rune Duelund ” – og det er en stor hjælp, selv at have hængt dér i selen – og selv at have prøvet at ”redde” sin kollega. Det giver mig en tro på, at jeg kan holde stressen nede, hvis det skulle ske i virkeligheden – og samtidig bevare overblikket”.

”Når så mange kollegaer er afsted på samme kursus, giver det - ud over sikkerheden ved at vide, hvordan vi redder hinanden - også en fælles baggrund, som forankrer sig i hele afdelingen, siger Søren Roed. ”Vi ved, hvad hinanden taler om – og er klædt på til at udarbejde en redningsplan, inden vi går i gang med selve stilladsarbejdet. ”

”Kurset har på mange måder været en øjenåbner for mig”, slutter Søren Roed. ”Selvom vi selvfølgelig håber, at vi aldrig får brug for vores nye færdigheder i praksis, så er vi nu alle i stand til at udarbejde en ”plan B” – en redningsplan - inden vi kravler op i højderne. ”

 

 • Dansk Dekommissionering er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. De river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
 • Dansk Dekommissionering har booket kurset direkte hos EUC Sjælland og deltog med i alt 11 medarbejdere på kurset i denne omgang. Find mere info og book kursus nr. 40164 på www.eucsj.dk/amu – eller kontakt kursussekretær Berit Roholte på bero@eucsj.dk

Find dit næste kursus i kursuskalenderen »

13.12.2013
 

AMU kurser, korte kurser med tilskud. Beskæftigelse livet igennem, opnår du ved at holde dine kompetencer ved lige...