Kvalitet

EUC Sjællands kvalitetssystem består af overordnede principper for tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet inden for det pædagogiske område, uddybende beskrivelser/procedurer, målinger af trivsel og tilfredshed samt opnåede resultater for eksempel karakterer, frafald og gennemførelse. Data vurderes/evalueres og der opstilles kvalitetsmål i skolens opfølgningsplan. 

Det hele er samlet her på siden og justeres samt ajourføres løbende.

Kvalitetssikring

Kvalitetssystem

Principper for tilrettelæggelse af kvalitetsarbejde på EUC Sjælland ses her.

 

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag kan ses her.

 

Procesplan for kvalitetsarbejdet

Se flow for EUC Sjællands kvalitetsarbejde inden for EUD, HTX og AMU her.

Opfølgningsplan

Se EUC Sjællands opfølgningsplan for skoleåret 2023-2024 her

 

Undervisningsmiljø

EUC Sjællands undervisningsmiljø 2020, læs mere om:

EUD på EUC Sjælland
HTX på EUC Sjælland

 

Gennemsigtighed og åbenhed

Få overblik over de oplysninger, der skal ligge på EUC Sjællands hjemmeside her.

 

EUD / EUX

Udbud

Se EUC Sjælland udbud af erhvervsuddannelser

 

Udlægning

Pt. har EUC Sjælland ingen aftaler om udlægning. 

 

Særlige uddannelsestilbud

Pt. er der ikke særlige uddannelsestilbud udover skoleoplæring.

 

Informationsindsamling

EUC Sjælland har valgt følgende kvalitetsparameter til den årlige informationsindsamlig på EUD.

Informationsindsamling 2022 
Informationsindsamling 2021

 

Elevtrivsel

Se resultaterne for Elevtrivsel 2023 på Eud/Eux.

Yderligere data om elevtrivsel kan læses her.

 

Virksomhedstilfredshed

Hvert år evaluerer praktikvirksomhederne samarbejdet med EUC Sjælland.

Virksomhedstilfredshed 2023
Virksomhedstilfredshed 2022
 

Nøgletal om EUD

Se Nøgletal om frafald, fuldførelse, overgang mv,

 

HTX

Elevtrivsel

Se resultaterne for Htx.
Elevtrivsel 2023 HTX Næstved 
Elevtrivsel 2023 HTX Køge

Yderligere data om elevtrivslen kan læses her.

 

Nøgletal om HTX

Nøgletal omhandler blandt andet søgning til Htx, karakterer, frafald, overgang til videregående uddannelse og trivsel.
Nøgletal aug. 2023 HTX Næsteved
Nøgletal aug. 2023 HTX Køge

Yderligere data om nøgletal kan læses her.

 

Studieplaner

Se studieplanerne herunder:

HTX Køge, vælg EUX eller HTX samt klasse.
HTX Næstved, vælg EUX eller HTX samt klasse.

 

Evalueringsstrategi

Se evalueringsstrategien for HTX Køge og HTX Næstved.

 

Selvevaluering

Se selvevalueringen for HTX på EUC Sjælland. 

Selvevaluering/opfølgningsplan HTX 2022
Selvevaluering/opfølgningsplan HTX 2021
Selvevaluering/opfølgningsplan HTX 2020

EUC Sjællands samlede opfølgningsplan kan findes her.

 

AMU

AMU udbud

EUC Sjælland er godkendt til 12 FKB'er med tilhørende AMU-mål. Såvel indlånte som udlånte AMU-mål fremgår af listen, se EUC Sjællands godkendelser

 

Udbudspolitik

EUC Sjællands udbudspolitik 2024

 

Udlagt undervisning

Se aftaler om udlagt undervisng

 

Udlicitering

EUC Sjælland har ikke aftaler om udliciteret undervisning pt.

 

 

AMUkvalitet - kursistevalueringer 

Se resultaterne i AMUkvalitet

 

Kursistevalueringer i VisKvalitet

Se resultaterne for året 2023

 

Kvalitetsmanuel - Svejsning

På EUC Sjællands åbne svejseværksted gennemføres certificeringer i henhold til SBC244 og DS322. Læs mere om kvalitetssikringen i Kvalitetsmanualen.