Kvalitet

EUC Sjællands kvalitetssystem består af overordnede principper for tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet inden for det pædagogiske område, uddybende beskrivelser/procedurer, målinger af trivsel og tilfredshed samt opnåede resultater for eksempel karakterer, frafald og gennemførelse. Data vurderes/evalueres og der opstilles kvalitetsmål i skolens opfølgningsplan. 

Det hele er samlet her på siden og justeres samt ajourføres løbende.

Kvalitetssikring

Kvalitetssystem

Principper for tilrettelæggelse af kvalitetsarbejde på EUC Sjælland ses her.

 

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag kan ses her.

 

Procesplan for kvalitetsarbejdet

Se flow for EUC Sjællands strategiarbejde og sammenhængen med skolens kvalitetsarbejde her.

Opfølgningsplan

Se EUC Sjællands opfølgningsplan for skoleåret 2021-2022 her. 

 

Undervisningsmiljø

EUC Sjællands undervisningsmiljø 2020, læs mere om:

EUD på EUC Sjælland
HTX på EUC Sjælland

 

Gennemsigtighed og åbenhed

Få overblik over de oplysninger, der skal ligge på EUC Sjællands hjemmeside her.

 

EUD / EUX

Udbud

Se EUC Sjælland udbud af erhvervsuddannelser. 

 

Udlægning

Se Udlægning af Kranfører, Buschauffør i kollektiv trafik og Turistbuschauffør.

 

Særlige uddannelsestilbud

Pt. er der ikke særlige uddannelsestilbud udover skolepraktik.

 

Informationsindsamling

EUC Sjælland har valgt følgende kvalitetsparameter til den årlige informationsindsamlig på EUD.

Informationsindsamling 2020 
Informationsindsamling 2019

Elevtrivsel

Se Elevtrivsel på EUC Sjælland.

 

Virksomhedstilfredshed

Hvert år evaluerer praktikvirksomhederne samarbejdet med EUC Sjælland.

Virksomhedstilfredshed 2021
Virksomhedstilfredshed 2020

 

Nøgletal om EUD

Se Nøgletal om frafald, fuldførelse, overgang mv,

 

HTX

Elevtrivsel

Se elevtrivslen på HTX Køge og HTX Næstved

 

Nøgletal om HTX

Følg linket og se blandt andet karakterer, gennemførsel og overgang til videregående uddannelse.

Nøgletal på HTX Køge og HTX Næstved.

 

Studieplaner

Se studieplanerne herunder:

HTX Køge, vælg EUX eller HTX samt klasse.
HTX Næstved, vælg EUX eller HTX samt klasse.

 

Evalueringsstrategi

Se evalueringsstrategien på HTX Køge og HTX Næstved.

 

Selvevaluering

Se selvevalueringen for HTX på EUC Sjælland. 

Selvevaluering HTX 2020

 

AMU

AMU udbud

EUC Sjælland er godkendt til 14 FKB'er med tilhørende AMU-mål. Såvel indlånte som udlånte AMU-mål fremgår af listen, se EUC Sjællands godkendelser

 

Udbudspolitik

Se EUC Sjællands udbudspolitik 2021

 

Udlagt undervisning

Se aftaler om udlagt undervisng.

 

Udlicitering

EUC Sjælland har ikke aftaler om udliciteret undervisning pt.

   

Kursisttilfredshed i VisKvalitet

2. kvartal 2021 fordelt på mål
2. kvartal 2021 fordelt på spørgsmål

1. kvartal 2021 fordelt på mål
1. kvartal 2021 fordelt på spørgsmål

Hele 2020 fordelt på mål
Hele 2020 fordelt på spørgsmål

 

Virksomhedstilfredshed i VisKvalitet

2. kvartal 2021 fordelt på mål
2. kvartal 2021 fordelt på spørgsmål

1. kvartal 2021 fordelt på mål
1. kvartal 2021 fordelt på spørgsmål

Hele 2020 fordelt på mål
Hele 2020 fordelt på spørgsmål

 

Nøgletal om AMU 

Påbegyndte AMU-kursister
Gennemførelsesprocenter
Opnået AMU-bevis

 

Kvalitetsmanual - Svejsning

På EUC Sjællands åbne svejseværksted gennemføres certificeringer i henhold til SBC244 og DS322. Læs mere om kvalitetssikringen i Kvalitetsmanualen.